08/03 – Dagvers is officieel een CVBA

Dagvers is officieel een coöperatieve onderneming CVBA

Vandaag hebben we de coöperatieve onderneming Dagvers CVBA opgericht. Deze belangrijke stap is mogelijk dankzij de crowd en de investering van onder meer twee business angels via BAN Vlaanderen. Hiervoor zijn we heel dankbaar. Nu kunnen we ons volledig focussen op de eerste leveringen. We mikken op mei 2017.

Dagvers is een coöperatie waar iedereen mee in het bad gaat. We kiezen resoluut voor deze vorm van ondernemen omdat we het interne ownership willen stimuleren en betrokkenheid genereren. Daarnaast willen we een onderneming die beantwoordt aan de noden van de hedendaagse maatschappij.

We hebben zes verschillende aandeelhouderscategorieën

A: de oprichters (waaronder de afgevaardigde bestuurder)
B: de financiële stucturele investeerders
C: de private investeerders via crowdfunding
D: werkende vennoten/personeel in loondienst/ professionals
E: klanten
F: leveranciers-partners

Wil je deel uitmaken van onze coöperatie? Laat het ons weten.

De volgende stap

Eerstdaags lanceren we een crowdfunding voor investeerders via BoleroCrowdfunding. Ondertussen werken we hard verder aan onze gezonde-kant-en-klaargerechten. We mikken op mei 2017 voor de levering van de eerste maaltijden. Stay tuned!